Att hylla kunskapen

Delar av vår verksamhet startade i böckernas värld. En som bokhandel, en annan som just boktryckeri. Och trots den moderna tidens alla medier behåller bokhyllan sin centrala plats i människors vardag. En knutpunkt med ordningssinne – för kunskap, minnen, musik och fotografier

Så även för oss – en stabil konstruktion med tydliga ramar och ett innehåll i ständig förändring. Vår bokhylla innehåller väldigt mycket ny teknik, mappar, nycklar, en kopp kaffe och några stolta troféer. Och en jordglob för att påminna om att världen inte är platt som på mobilskärmen.

Dessutom gillar vi symboliken: Vill du vässa ditt ordningssinne i medievärlden, är det en 60-årig boktryckare du ska fråga. Bokhyllan finns så klart även i skala 1:1 på vårt kontor. Välkommen att dra nytta av all dess kunskap.

 Tabergsäkert

Taberg – ett unikt berg som skjuter upp ur landskapet och sticker ut. Järnmalmen håller en kvalitet som är helt unik. I rätta händer blev järnet lika vackra som livsfarliga vapen. ”C´est fer de Takaberg”, utbrast Paris vapensmeder stolta: ”Järn från Taberg!”.

TMG Tabergs är en unik mediegrupp som också sticker ut – i informationslandskapet. Med stabil lönsamhet, handlingskraft och förändringsvilja har vi också en stolt historia att bevara. Ett kvalitetsbegrepp, helt beroende av de rätta händerna. Våra.

TMG Tabergs har sitt säte i småländska Taberg, utanför Jönköping. Vi har idag besökskontor i Taberg, Göteborg och Växjö. Våra produktionsanläggningar finns i direkt anslutning till kontoret i Taberg.

Vi är en del av koncernen Taberg Media Group

Taberg Media Group AB är en grafisk koncern med huvudkontor i småländska Taberg. Verksamheten startade 1954 och har utvecklats till att idag ha 180 anställda och en omsättning på ca 330 miljoner kr. Vi finns representerade i Stockholm, Växjö, Malmö, Taberg, Göteborg och Halmstad.

Koncernen är idag en av Sveriges största leverantörer av grafiska produkter och tjänster. Tillsammans kan vi erbjuda fullservicelösningar för stora och små företag inom allt från grafisk formgivning och trycksaksproduktion till avancerade webbtjänster och strategisk affärsutveckling.

Taberg Media Group kännetecknas av entreprenörsdrivna företag med stark lokal förankring. Detta i kombination med en ständig strävan efter att skapa mervärde för dig som kund, har varit vårt framgångsrika recept genom åren. För mer information om Taberg Media Group besök tabergmediagroup.se.

 

VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid fakturaköp eller delbetalningar.
Personuppgiftsansvarig är vi, TMG Tabergs AB, Orgnr 556288-4113, Box 94, 56202 Taberg, som behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vissa personuppgifter lämnas till våra leverantörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

När du som kund lämnat ditt samtycke används dina personuppgifter till marknadsföring som till exempel nyhetsbrev och reklamutskick. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
Du har rätt att på begäran ta del av de uppgifter som vi lagrar om dig. En gång per år kan du kostnadsfritt, skriftligen begära ut uppgifterna. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att rätta uppgiften.

Du som kund kan begära att vi ska radera dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter i vår INTEGRITETSPOLICY.

 

Miljö

Vårt miljöarbete har först och främst en moralisk drivkraft gentemot kommande generationer. Men miljöarbete rymmer också en affärsstrategisk potential. Att ta miljöansvar väcker sympati både internt och bland kunder. Vårt miljöarbete drivs långsiktigt framåt av allas sunda förnuft, men också av vetenskapliga rön och lagstiftning. Taberg föddes ur jordskorpan för en miljard år sedan. Det perspektivet bör vårt miljöansvar också ha. Minst.

Syftet med policyn är att skapa en hållbar miljö för och ett hållbart företag. Detta gör vi genom att:

  • Använda sunt förnuft
  • Se till att vår personal hela tiden utvecklar sitt kunnande
  • Förebygga miljöproblem
  • Låta alla vara delaktiga i våra miljöförbättringar

Att vi följer lagar och andra krav ser vi som en självklarhet.

ISO 14001-2015
Miljöledningsstandarden ISO 14001-2015 är det viktigaste ledningssystemet för miljö, som specificerar kraven för formulering och underhåll av ett miljöledningssystem. Det betyder att vi har:
• Ett miljöledningsprogram för att nå våra miljömål
• En grund för trovärdig kommunikation av vårt miljöarbete
• Styrande rutiner för miljöarbetet
• Kartlagt och minskar vår verksamhets miljöpåverkan
• Uppföljning och utvärdering
• Kontroller för att miljöarbetet fungerar

Svanen
Svanen (nordisk miljömärkning) ser till helhetsperspektivet i miljöfrågan och syftar till att minska miljöbelastningen och skapa ett mer hållbart samhälle. Detta uppfyller vi genom de högtställda kraven på våra processer, råvaror och kemikalier.
Genom att välja en Svanenmärkt trycksak har du valt en av de bästa miljöanpassade produkterna på marknaden.

FSC®
Forest Stewardship Council® är ett internationellt märkningssystem som främjar ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.
Välj ett FSC®-papper och du får en garanti på att det kommer från ett hållbart skogsbruk.

FTI
FTI driver och utvecklar ett hållbart, rikstäckande insamlingssystem för de använda förpackningarna och tar ansvar för att insamlade förpackningar återvinns till nytt material.
Genom FÖRPACKNINGS- & TIDNINGSINSAMLINGEN tar vi vårt lagstadgade ansvar att samla in och skapa möjligheter för återvinning av pappers-, plast- och metallförpackningar.

Kvalitet

Stolthet är alltid ett bra mått på kvalitet. Att vår kunskap och våra tjänster ständigt efterfrågas i en konkurrensutsatt värld triggar både personlig och kollektiv stoltheten hos oss. Bekräftelse är en stark drivkraft för kvalitetsutveckling. Alla våra kärnvärden – tillmötesgående, innerlig, bärkraftig, kunskapande – är viktiga byggstenar i sådan utveckling. Därför aktiverar vi alla fyra för ett målmedvetet, strukturerat kvalitetsarbete.

Syftet med policyn är att säkerställa en jämn kvalitet på våra produkter och kunna erbjuda våra kunder en bra service.

Detta gör vi genom att:

  • Se till att vår personal hela tiden utvecklar sitt kunnande
  • Komma nära våra kunder och leverantörer
  • Uppträda innerligt och ärligt
  • Ha bra ordning och reda
  • Ständigt förbättra oss

Snabbfakta

1954 Tabergs Boktryckeri startas
Kontor i Taberg, Växjö och Göteborg
En produktionsanläggning Taberg
En del av koncernen Taberg Media Group